Retningslinjer for bevillinger

Har du en bevilling fra Carlsbergfondet eller Carlsberg Mindelegat skal du følge de til enhver tid gældende retningslinjer.

Publiceret:

27.03.2024

Når du har modtaget en bevilling, skal al kommunikation vedrørende din bevilling, herunder din afrapportering, foregå via CF-grant portalen.

Se retningslinjer nedenfor.

Retningslinjer